quote

Ne moramo biti postolari da bi znali koje nam cipele odgovaraju, kao što ne moramo biti ni profesionalci da bi stekli znanje o pitanjima opšteg interesa.

quote

Naumio sam da sav svoj život posvetim radu i s’ tog razloga odrekao sam se ljubavi i društva dobre žene; a i više od toga.

quote

Uzrok grešaka je nepoznavanje boljeg.

quote

Praksa uvek mora biti građena na dobroj teoriji.

quote

Sklonost ka dobroti duboko je utisnuta u ljudsku prirodu, i to u tolikoj meri da, ne ispolji li se prema ljudima, ispoljiće se prema drugim živim bićima.

quote

Postoji nešto što je mnogo važnije od svake logike: to je mašta.

quote

Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga nije čovek.

quote

Bolje je umreti na nogama nego živeti na kolenima!

quote

Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka.

quote

Prouči ono što se govori, a ne onoga ko govori.