quote

Pravednost je gospodarica i kraljica svih kreposti.

quote

Od zlog i pakosnog, a pogotovo kad je od nas jači, najbolje je daleko stajati.

quote

Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi – Ako budeš u Rimu, živi na rimski način, ako budeš na drugom mestu, živi kao onde

quote

Opšte se dobro sastoji od sreće pojedinaca.

quote

Radi za ovaj svet kao da ćeš večno živeti, a radi za onaj svet kao da ćeš sutra umreti.

quote

Ljubomora se uvek rađa sa ljubavlju, ali ne umire uvek sa njom.

quote

Najsretnije živi onaj koji ne zna ništa.

quote

Ono malo što znam zahvaljujem svom neznanju.

quote

Ružnoća nad lepotom ima tu prednost što lepota prolazi, a ružnoća ostaje.

quote

Slikar koji ne sumnja u svoju sposobnost malo postiže.