quote

Nije ljubavnik onaj koji ne voli zauvek.

quote

Daj više odmora jeziku nego rukama.

quote

Kad imaš srce, ne možeš da imaš gaće.

quote

Čovek može podneti i najteže bolove, ali vrhunac njegove tragike skriven je u času, kad gubi masku, a ne može da je zameni drugom, i prisiljen je da živi go.

quote

Čini se da obrazovanje bez vrednosti od čoveka stvara pametnog đavola.

quote

Svaki čovek ima pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini.

quote

Kroz tuđe srce vodi pravi put, ko drugačije putuje nailazi na tamu.

quote

Legalitas regnorum fundamentum – Zakonitost je temelj država

quote

U neprestanoj smeni stvari i najjači bi mogli zatrebati pomoć najslabijih.

quote

Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje.