quote

Prvo obavite teške poslove. Laki poslovi će se pobrinuti sami za sebe.