quote

Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe.