quote

Najlepši deo lepote je onaj koji slika ne može izraziti.