quote

Bračna ljubav stvara čovečanstvo; prijateljska ga usavršava, a razuzdana ljubav kvari ga i ponižava.