quote

Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome.