quote

Ono što može da se tvrdi bez dokaza, može biti odbačeno bez dokaza.