quote

U šahu, kao u životu, primećujemo svoje greške tek kada se drugi njima okoriste.