quote

Brak nalikuje na stavljanje ruke u vreću punu zmija sa nadom da ćemo izvući samo jegulju.