quote

Muzika je posrednik između duhovnog i osećajnog života.