quote

Nije muškarac u mom životu, to je život u mom muškaracu.