quote

Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako ce se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.