quote

Život svakog čoveka je bajka koju je napisala Božja ruka.