quote

Zaista čovek zna samo ako malo zna. Sa povećanjem znanja raste i sumnja.