quote

Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo.