quote

Saosećam sa drvećem. Mislim da i ono dugo unapred sluti promene vremena.