quote

Potrebna je ogromna disciplina za kontrolisanje uticaja snage koju imate preko drugih ljudi.