quote

Porediti dobro i zlo isto je kao i sebe uporno mučiti glađu i žedu.