quote

Misliti je lako, raditi teško, raditi sledeći svoju zamisao najteža je stvar na svetu.