quote

“Najčvršći mostovi se rasklimavaju kada pravedni prolaze.”