quote

Najveće se teškoće nalaze tamo gde ih ne tražimo.