quote

Ništa tako moćno, tako snažno ne otkriva čovekovu narav kao smeh.