quote

Reći danas u Srbiji za nekoga da naručuje ubistva je kao u nekoj drugoj zemlji reći za nekoga da naručuje kafu.