quote

Reči su, naravno, najmoćniji lek koji je čovečanstvo koristilo.