quote

Usus est optimus magister – Iskustvo je najbolji učitelj