quote

Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka.