quote

Ko krene na put u nameri da traži nauku, on je na Božjem putu.