quote

Pravi je borac onaj koji uspeva savladati svoje strasti.