quote

Obrazovanje koje ne kultiviše volju je obrazovanje koje oštećuje um.