quote

Životna tragedija je da ostarimo prerano i postanemo mudri prekasno.