quote

Ne treba tražiti razboritost od čoveka koji nikad nije trezan.