quote

Odisej je bar lutao sam. Itaku nije vodio sa sobom.