post

Adolf Loos citat

Adolf Loos citat

Arhitekt je zidar koji zna latinski.