post

Agaton citat

Agaton citat

Čovjek koji je osoran, sve i kada bi od mrtvih ustao, ne može biti prihvaćen od Boga.