quote

Dužina filma mora biti direktno proporcionalna izdržljivosti ljudske bešike.

quote

Uvek se postaraj da publika pati što je više moguće.

quote

Film je život sa isečenim dosadnim delovima.

quote

Ja sam filantrop: pružam ljudima ono što oni žele. Ljudi vole osetiti užas i strah.