post

Amelia Earhart citat

Amelia Earhart citat

Žena koja si sama smisli posao bit će slavna i bogata.