post

Antun Veliki citat

Antun Veliki citat

Poslušnost s uzdržljivošću čini i divlje zvijeri podložnima.