post

Armand Emmanuel Du Plessis Richelieu citat

Armand Emmanuel Du Plessis Richelieu citat

Jača strana često je u pravu. Za slabiju većina će vjerovati da je u krivu.