post

Bhagavad Gita citat

Bhagavad Gita citat

Uzdigni sebe sobom i ne daj sebi klonuti jer sebi si jedini prijatelj, baš kao što si sebi i najveći neprijatelj.