post

Bijant citat

Bijant citat

Sretan je onaj kralj koga se podanici ne boje već za koga se boje.