post

Clifford Geertz citat

Clifford Geertz citat

Čovjek je životinja uhvaćena u mrežu važnosti koji je sam ispleo.