post

Clint Eastwood citat

Clint Eastwood citat

Ljudi kažu da je brak stvoren na nebu, ali su i munje i gromovi.