post

Denis Waltley citat

Denis Waltley citat

Nitko nikada nije postigao nešto zaista veliko, a da se nije izložio riziku.