post

Diogenes of Sinope citat

Diogenes of Sinope citat

Bogati su oni koji nemaju želja, a prosjaci su oni koji stalno žele imati još više.