post

Don Marquis citat

Don Marquis citat

Ako ljude uvjeriš kako oni misle, oni će te voljeti; ako ih nagnaš misliti, oni će te mrziti.