post

Eshil citat

Eshil citat

Nije mudar onaj koji puno zna, već onaj čija su znanja korisna.