post

Fernardo Garvin citat

Fernardo Garvin citat

Vino čini simfoniju od dobrog obroka.