post

Franjo Tuđman citat

Franjo Tuđman citat

Jake ličnosti djeluju na vas i onda kad ih doživljavamo kao protivnike ideja ili naravi same.