post

George Bernard Shaw citat

George Bernard Shaw citat

Demokracija je proces koji nam jamči da se nama neće vladati bolje nego što to zaslužujemo.