post

George Soros citat

George Soros citat

Slom globalnog tržišta bio bi traumatski događaj s nezamislivim posljedicama. Ipak, čini mi se lakše to zamisliti nego nastavak sadašnjeg režima.